Generelle betingelser for fremleie.

Avtalen:
Velkommen til Åseral hytteservice. Fremleieavtale kan kun inngås av personer over 23 år. I alle utleiehytter praktiseres røykeforbud. Avtalen gjelder feriebolig og kun i det angitte tidspunkt i avtale. Antall soveplasser angir maksimalt antall personer (spedbarn inkl) utleieenheten er beregnet til og kan ikke overskrides av leier. Dersom det viser seg at en person ikke kan dokumentere rett alder, så vil leier risikere å bli avvist av utleier, tape leieretten og det innbetalte leiebeløpet. Oppgitt sengeplass f. eks 4-6 betyr vanligvis 4 senger hvorav 2 er f. eks 1,20 cm bred og derfor kan brukes av 2 barn eller unge. Familiekøye betyr enkel oppe og 1,20 cm til 1,40 cm nede. Dyr er normalt ikke tillatt dersom det ikke spesielt fremkommer i annonseteksten.  Dersom hytten har dyr tillatt må hytten støvsuges ekstra godt selv om renhold er bestilt. Alle hytter har røykeforbud inne. Røyking må foregå på utsiden.

Ved spesielle anledninger kan normalen for leietid avvikes. Dvs man kan leie ½ uke i f. eks vinterferien. Eller man ønsker kun en natts opphold. I slike tilfeller må man kontakte oss via daglig leder Satu Koski. tlf. +47 950 47 679.

Betaling: 
30% av beløpet forfaller til betaling ved bestilling. De resterende 70 % inklusiv fakturagebyr (kr. 45,00 skal være Åseral hytteservice i hende minimum 5 uker før ankomst leieenheten. Avbestilling er kun mulig inntil 8 uker før ankomstmåned. Etter 8 uker er hele beløpet forfalt til betaling Administrasjonsgebyr er kr 45,- per faktura.

Leietid. 
Åseral hytteservice har minimum 2 døgns leietid på alle sine utleieobjekter. Ved bestilling av kun ett døgn må det betales leie for 2 døgn som ett minimum.

Sikkerhet:
Ved ankomst leiested plikter leier å sette seg inn i sikkerhetsutstyr samt rømningsveier. Det er videre viktig å teste brannvarsler slik at disse er aktive og operative. Brannslukningsutstyr etc ettersees og selskapet er fortrolig med plassering og oppbevaring av utstyret og har gjort seg kjent med rømningsveier.

Innhold:  
Ferieboligen skal inneholde det angitte antall senger/soveplasser med dyner og puter. Kjøkkenutstyr til matlaging. Likeledes bestikk, panner, kokekar, glass, kopper, tallerkener dype og flate både til middag og frokost. Alt nødvendig kjøkkenutstyr så som visper, øser, sleiver, boks/flaskeåpner og annet nødvendig utstyr til selvhusholdning. Gardiner for soverom og bad, gardiner etc. i andre rom. Sitteutstyr av normal god kvalitet samt spisebord for det antall leietakere leieenheten er beregnet til.
Det vil ikke være anledning til å plassere campingvogn, telt eller lignende på eiendommen uten særskilt tillatelse.

Ankomst:
Vil normalt være etter kl. 1600, og ved ukeleie er normalt byttedag fredag eller søndag så fremt annet ikke er avtalt. Week-end (helg) er perioden fredag til søndag.

Depositum:  
Ved ankomst leieenheten må  (skal) Åseral hytteservice straks underrettes dersom der er mangler på utleieobjektet. En utelatelse av dette vil medføre manglende rett til kompensasjon eller tilbud om annen utleieenhet dersom den bestilte av en eller annen grunn ikke er beboelig. Leieenheten skal være rengjort og presentabel tilsvarende slik den var ved ankomst. Mangler på leieenheten skal meddeles Åseral hytteservice umiddelbart ved ankomst, det samme gjelder skade eller mangler som oppstår under leietiden. Dersom leier oppdager mangler og unnlater å meddele Åseral hytteservice dette kan han bli erstatningsansvarlig ovenfor utleier. Manglende renhold vil normalt bli belastet med kr.350,- pr./t, dog minst kr. 950,- + mva. Tap av nøkkel er beregnet til kr. 1500,- Leier svarer ikke for skade eller annen mangel som måtte oppstå ut fra vanlig slitasje og bruk.

Ansvar:
Leier er den person som avtalen er stillet til. Og den personen aksepterer å være ansvarlig for alt utstyr og all eiendom tilhørende objektets eier. Leier er ansvarlig for all skade forvoldt av noen i hans selskap under leieperioden og aksepterer å erstatte det økonomiske tap utleier måtte lide ved aksept av denne leieavtalen. Leier er ansvarlig for at opplysninger i avtalen samsvarer med bestillingen. Leier er ansvarlig for at røykeforbudet overholdes og at all røyking foregår utendørs. Overtredelse vil medføre et gebyr på kr. 2500,- Leier er ansvarlig for at nødvendig ro og orden opprettholdes slik at omgivelsene ikke unødig forstyrres på sen kveldstid eller natt. Etter kl. 2300 skal det være ro slik at naboer ikke unødig forstyrres.  Ved fremkommet klage over ro og orden vil leier kunne bli fratatt leieretten til leieobjektet umiddelbart uten rett til leierefusjon. Åseral hytteservice, formidler utleie på oppdrag av eier og presenterer utleieobjektet i henholdt til inngått formidlingsavtale med eier, eventuelle mangler, skade eller lignende er en sak mellom leier og utleier. Leier er ansvarlig for å besiktige og aksepterer ansvaret for lekeapparater som barn i reisefølget bruker, og at nødvendige sikkerhetsforskrifter er til stede og at barn forstår/blir gitt instruksjon i bruken av apparatene. Dersom det oppstår teknisk svikt, plutselig eller uforutsett skade på teknisk apparatur eller installasjon, eller annet utstyr knyttet til utleieobjektet vil det ikke betinge reduksjon i leiebeløp. Ved Major Force eller dersom leieenheten skulle være ubeboelig ved ankomst, skaffer Åseral hytteservice en erstatningsbolig tilnærmelsesvis lik det bestilte produkt, viss mulig. Dersom dette ikke er mulig returneres det innbetalte leiebeløp i forhold til medgått leietid. Dersom leier ved ankomst eller når det måtte oppstå, unnlater å meddele  Åseral hytteservice om mangler eller annet som ikke er i overensstemmelse med det bestilte produkt taper han retten til reklamasjon.

Renhold:
Det er en selvfølge at leie enheten befinner seg i rengjort og presentabel stand ved ankomst og det samme ved avreise. Leieenheten skal inneholde tilstrekkelig med rengjøringsmidler, bøtte, langkost, støvsuger m.m. som er nødvendig for å foreta renhold under leietiden samt ved avreise. Dersom renhold må gjennomføres etter inspeksjon vil leier bli fakturert for dette. Normalt vil det koste kr. 1500,-.

Jacuzzi:
Dersom hytten inneholder Jacuzzi skal denne kun brukes etter at brukeren først har gjennomført nødvendig forebyggende hygiene. Dvs at man først gjennomfører en god dusj. Og at man forsikrer seg om at vannet ikke unødig forurenses. Ved avreise skal jazuzzien være tilsvarende ren som ved ankomst. Dersom det må utføres ekstra renhold ved inspeksjon etter bruk. Vil det medføre en ekstra faktura på renhold tilsvarende kr. 2500,-

Ta med:
Leier skal såfremt annet ikke er avtalt selv medbringe personlige hygiene artikler, toalettpapir, laken, dynetrekk, putetrekk, håndklær samt håndsåpe.

Tvist:
Dersom det oppstår uenighet mellom utleier og leier hva gjelder kvalitet, feil eller mangler som måtte være oppstått før eller under leieperioden vil ikke Åseral hytteservice som formidler være part i en slik sak. Partene, utleier og leier, aksepterer at en slik tvist løses av tvistenemd oppnevnt i Kristiansand og hvor hver av partene har en likeverdig representant. Tvistenemden skal minst ha 3 medlemmer og ingen av partene eller partenes representanter kan være leder.

 • Klikk her for bruksanvisning!

  01. Velkommen til Åseral hytteservice. Finn frem til objektet du ønsker å leie ved å velge  aktuelt fylke øverst i menyen. Velg så kommune og sted. Når du har gått gjennom ingresen, velger du gå til annonse for å få frem hovedannonsen og mulighet for booking. Prisliste under teksten i annonsen. Gå så inn på kalenderen. se 2. 
  NB: Viktig for nettbrett og mobiltlf booking. Når du har funnet frem datoene. klikker du reserver. Da kommer du inn i bestillingsskjema. Her må du scrolle nedover til du ser vinduene for innskrivning av navn, adr etc.  Dersom du ikke scoller nedover vil det se ut som om der ikke er noen plass for innskrivningav personinfo. Og dermed vil ikke bookingen gå gjennom. Skjekk også våre last minute tilbud :-)

  Er du i tvil, ta kontakt med oss. odd@hytte-utleie.no eller Tlf. 456 18 210

  02. NB. Viktig.  
  Dersom du skal booke flere perioder. Må du først fullføre periode 1 .reservere og så klikke "lagre og fortsette reservasjoner".
  For å booke 1 periode gjør du slik. Klikk i kalenderen på ønsket innsjekkings dato. For rett periode gjør slik. Klikk inn ankomstdag - klikk antal dager du vil leie, klikk ut dagen før avreise. Resultat vil da være det antall netter du vil leie. Og avreise blir da på dagen etter siste natt. Da har du fått rett booking av antall netter dere skal bo i objektet. Din reservasjons forespørsel er nå gjennomført. Dersom du er først, vil du i løpet av noen dager motta faktura. Dersom andre har booket rett før deg. Noe som skjelden skjer, men det kan skje. Vil vi underrette deg pr. mail slik at andre objekter kan stilles til din rådighet om mulig.


  03. Klikk i kalenderen på ønsket utsjekkings dato. Ledige dager er merket med en farget firkant. Noen objekter krever et minimum antall dagers reservasjon. F. eks helg som alltid er fredag til søndag. Gå videre til selve bookingen.  


  04. Når en tillatt leieperiode er angitt, feilmeldinger kommer eventuellt opp over kalenderen, klikker du på den grønne "Bookit" knappen. Og systemet tar deg videre inn i reservasjonsprogramet.

  05. I vinduet som dukker opp på skjermen din ser du et sammendrag av reservasjonen du er i ferd med å fullføre. Klikk på "Lagre & Fortsett til kassen" hvis du ønsker å fullføre reservasjon. Ombestemmer du deg underveis, klikk det røde krysset som tilbakestiller din reservasjon.


  06. Hvis du ikke har registrert deg som kunde, fyll ut skjemaet med korekt kontaktinformasjon. Merk av at du godkjenner betingelsene og klikk "Reserver nå"

  07. Gratulerer, du har nå fullført reservasjonen. Du vil motta en bekreftelse på epost om at reservasjonen er mottat. Når bookingen er gjennomført, og betingelsene akseptert, har vi en avtale. NB. Uriktige opplysninger kan medføre kanselasjon av inngått avtale. Dette, eller avbestilling av inngått avtale, vil medføre et adm.gebyr på kr. 250,-

Del denne siden:

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Åseral Hytteservice

Fiskårdalen 210
4540 Åseral
Org: 888 114 742

Telefon

+47 950 47 679
+47 948 41 200
+47 456 18 210

Email

satu@bortelidservice.no
odd@hytte-utleie.no

Innhold © Åseral hytteservice. Webdesign © 2020 Web Norge.